Day 5

13 VIII 2022

Line-up 13 VIII 2022

DAY 5 - 13.08.2022r.

Alina Pash, Brooks Was Here, Coals, Gimnastyka Artystyczna, Jakub Skorupa, Kaozm, Koza/Więcek, Las Trumien, Mat Czechowicz, Midsommar, Partycja, Próżnia, Raf Skowroński, Róża, Rein, Tomasz Mreńca, Vacos Malcolm, Ziggiel Lou

1. Tickets
2. Confirm your order
3. DotPay payment

Sprzedaż online została zakończona