16-17 AUGUST

GDAŃSK SHIPYARD

Bilety
1. Wybierz bilety
2. Potwierdź zamówienie
3. Płatność DotPay

Sprzedaż online została zakończona

DZIEŃ 2

kiedy 17 VIII kto TOMM¥ €A$H / Hyukoh / Adi Nowak / Let's Eat Grandma / Conner Youngblood
twoje bilety
Razem